12-19 oktober 2018

In de Week-van-de-erfgooier (vrijdag 12 oktober–vrijdag 19 oktober 2018) besteden tientallen organisaties in het Gooi aandacht aan de erfgooiers. In een grote variëteit aan activiteiten en evenementen komt de geschiedenis naar voren van de voormalige Gooise boeren die lange tijd gebruiksrechten genoten op de gemeenschappelijke gronden in het Gooi.

Emil Ludenpenning 2018

Op vrijdag 19 oktober vond de uitreiking van de Emil Ludenpenning aan dr. Anton Kos plaats in het oude Stadhuis van Naarden. De redenen zijn, samengevat, dat hij als geen ander[…]

Read more

Programma 12-19 oktober 2018

Dit najaar zal, voor de tweede keer, de week-van-de-erfgooier plaats vinden. De week-van-de-erfgooier wordt door de Stichting Stad en Lande van Gooiland – in nauwe samenwerking met het Goois Natuurreservaat – georganiseerd.[…]

Read more

Bussums Nieuws

De Historische Kring Bussum besteedt in de ‘Week-van-de-erfgooier 2018’ op twee manieren aandacht aan deze oorspronkelijke bewoners van het Gooi: met een lezing/presentatie (in samenwerking met de Volksuniversiteit) en een gegidste[…]

Read more

Stichting Stad en Lande van Gooiland

De Stichting Stad en Lande van Gooiland is eigenaresse van het unieke archief van de Erfgooiers. Door verschillende activiteiten, zoals de ‘week-van-de-erfgooier’, tracht het bestuur de geschiedenis van de Erfgooiers levend te houden.