In de Week-van-de-erfgooier (zaterdag 28 oktober–vrijdag 3 november 2017) besteden tientallen organisaties in het Gooi aandacht aan de erfgooiers. In een grote variëteit aan activiteiten en evenementen komt de geschiedenis naar voren van de voormalige Gooise boeren die lange tijd gebruiksrechten genoten op de gemeenschappelijke gronden in het Gooi.

Na de opheffing van de Vereniging van de erfgooiers in 1977 is de Stad en Lande Stichting, later genaamd de Stichting Stad en Lande van Gooiland, opgericht. Deze stichting stelt zich onder meer ten doel de geschiedenis van de erfgooiers levend te houden. Door het initiëren en coördineren van de Week-van-de-erfgooier wordt de geschiedenis van de erfgooiers in één week in het hele Gooi op een speciale wijze onder de aandacht gebracht.

Voorlopig programma

Symposia en lezingen

 • Themaleergang Gooi-o-logie over ‘Boeren, burgers en buitenlui’ door de werkgroep Gooiologie (namens de Stichting Stad en Lande, Tussen Vecht en Eem en verwante organisaties zoals de Vrienden van het Gooi, Omgevingseducatie, het Geopark en het GNR). De cursus bestaat uit 4 leergangen op 1, 15, 29 november en 13 december door docenten als dr. Anton Kos, dr. Henk Michielse, drs. Gerard Hoogendijk, Jaap Vlaanderen, Hetty Laverman en Niels van Driel. Klik hier voor thema’s, specificaties, deelnemersbijdrage, tijden en locaties.
 • De Vereniging van Vrienden van het Gooi organiseert op dinsdag 31 oktober het evenement ‘De eigenzinnige Erfgooiers in 2017’. Een unieke dag met lezingen door erfgooiers en een prachtige excursie naar sporen van de erfgooiers.
 • De Hilversumse Historische Kring Albertus Perk verzorgt, vooruitlopend op de week, op dinsdagavond 24 oktober een lezingenavond over Hilversum en de erfgooiers. Aan de orde komen de laatste boerenbedrijven van de erfgooiers, de activiteiten en de bezittingen van Stad en Lande in Hilversum.
 • Tussen 28 oktober en 3 november zal de door de Historische Kring Bussum gemaakte video-presentatie afwisselend in de bibliotheken van Bussum, Naarden en Muiden vertoond worden.
 • De door Klaas Oosterom (Historische Kring Bussum) gemaakte video-presentatatie zal op woensdag 1 november om 14.30 uur – inclusief lezing – in buurtcentrum Spiegelwijck worden gegeven.
 • Bij de Historische Kring Blaricum zal op 30 oktober een lezing over de erfgooiers en hun geschiedenis worden verzorgd door dhr. Frans Ruijter (1 keer ’s middags en 1 keer ’s avonds).
 • De Historische Kring Huizen verzorgt op 31 oktober een bijzondere activiteit: ‘Hoe Huizen protestant werd en hoe Doopsgezinden en Erfgooiers in die geschiedenis deelden’.

Evenementen

 • Het Goois Natuurreservaat gaat speciale Erfgooierswandelingen uitzetten door het rijke Gooise landschap waar de erfgooiers door hun eeuwenoude gebruiksrechten op de gemeenschappelijke gronden een groot stempel op hebben gedrukt. Deze wandelingen worden in drukvorm verspreid.

Tentoonstellingen

 • Bij de Historische Kring Laren is al vanaf 20 mei een expositie te zien over erfgooiers. Periodiek worden unieke stukken uit de kunstcollectie van de Gemeente Laren tentoongesteld. Gedurende dit jaar is er een wisselend aanbod met tekens een ander thema rond de erfgooiers. De originele erfgooierslijsten met alle Larense erfgooiers zijn digitaal voor bezoekers te raadplegen.
 • Het Huizer Museum stelt in de week stukken uit haar royale depot tentoon in pop-up expositieruimten. Winkeliers stellen hun etalage beschikbaar voor bijzondere werktuigen uit het rijke verleden van de erfgooiers. Een kennisquiz voert langs deze unieke buitenexpositie.
 • De Bibliotheek Hilversum zet in de week de erfgooier centraal in beelden, boeken en geschriften. Ook zal in die week daar de reizende tentoonstelling over erfgooiers zijn opgesteld.

Ondernemersactiviteiten

 • Bij de Larense bakkerij ‘Patisserie Jane’ worden speciale spijsgevulde ‘Erfgooiertjes’ gebakken. Tegen inlevering van een afdruk van deze pagina kan daar vanaf zaterdag 28 oktober t/m vrijdag 3 november voor een ouderwetse prijs van € 3,50 een kopje koffie mét ‘Erfgooiertje’ worden genuttigd.
  Graag tot ziens op Zevenend 2F, Laren

Afsluiting

De Week-van-de-erfgooier wordt afgesloten met een feestelijke eindmanifestatie op 3 november in de Grote Kerk te Naarden met onder meer lezingen door dr. Frits van Dulm, professor dr. Herman Pleij en dr. Anton Kos en een muzikaal intermezzo. Deze middag zal ook het eerste exemplaar van het boek ‘Erfgooiers geportretteerd’ worden uitgereikt. Dit boek met veel portretfoto’s van erfgooiers door fotograaf Koos Breukel en natuurfoto’s van Dirk Kome is een uitgave ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Stichting Stad en Lande van Gooiland. Aanvang van deze slotmiddag is om 14.30 uur. Aanmelding bij voorkeur via: www.week-van-de-erfgooier.nl/aanmelden

Uitnodiging slotmanifestatie vrijdagmiddag 3 november 2017 om 14.30 uur in de Grote Kerk Naarden
Uitnodiging slotmanifestatie vrijdagmiddag 3 november 2017 om 14.30 uur in de Grote Kerk Naarden

Uitnodiging pdf

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren