4-11 oktober 2019

In de Week-van-de-erfgooier (jaarlijks tweede week van oktober) besteden diverse organisaties in het Gooi aandacht aan de erfgooiers. In een variëteit aan activiteiten en evenementen komt de geschiedenis naar voren van de voormalige Gooise boeren die lange tijd gebruiksrechten genoten op de gemeenschappelijke gronden in het Gooi.

Programma 4-11 oktober 2019

Dit najaar zal, voor de 3e keer, de week-van-de-erfgooier plaats vinden. De week-van-de-erfgooier wordt door de Stichting Stad en Lande van Gooiland – in nauwe samenwerking met het Goois Natuurreservaat – georganiseerd.[…]

Read more

Nieuw boek

In het nieuwe boek ‘ERFGOOIERS – Stad en Lande van Gooiland’ komt de lange geschiedenis van de erfgooiers aan bod. Waar ze vandaan kwamen, wie en wat erfgooiers waren, met[…]

Read more

Kaart van Walraven

Nieuw! De Stichting Stad en Lande van Gooiland heeft prachtige reproducties van de kaart van Maurits Walraven (1723) laten maken: de KAART VAN GOYLANDT, met de nieuwe LIMIETSCHEYDING TUSSEN GOYLANDT EN[…]

Read more

Stichting Stad en Lande van Gooiland

De Stichting Stad en Lande van Gooiland is eigenaresse van het unieke archief van de Erfgooiers. Door verschillende activiteiten, zoals de ‘week-van-de-erfgooier’, tracht het bestuur de geschiedenis van de Erfgooiers levend te houden.