Week-van-de-erfgooier 2020


Het bestuur van de Stichting Stad en Lande van Gooiland heeft besloten de week-van-de-erfgooier, die elk jaar in de tweede week van oktober wordt gehouden, dit jaar niet door te laten gaan. De RIVM-maatregelen maken voorbereiding en uitvoering van publieke activiteiten helaas niet goed mogelijk. In plaats daarvan zal in die week (9-16 oktober 2020) een virtuele presentatie op deze site worden geplaatst.


In de Week-van-de-erfgooier (jaarlijks tweede week van oktober) besteden diverse organisaties in het Gooi aandacht aan de erfgooiers. In een variëteit aan activiteiten en evenementen komt de geschiedenis naar voren van de voormalige Gooise boeren die lange tijd gebruiksrechten genoten op de gemeenschappelijke gronden in het Gooi.

Week-van-de-erfgooier 2020

Het bestuur van de Stichting Stad en Lande van Gooiland heeft besloten de week-van-de-erfgooier, die elk jaar in de tweede week van oktober wordt gehouden, dit jaar niet door te laten gaan. […]

Read more

Tweede druk voor succesvol boek over de geschiedenis van de Erfgooiers

Dankzij groot succes is het boek over de unieke geschiedenis van de Erfgooiers in een tweede oplage verschenen. Voor slechts € 9,95 is dit hét ideale cadeau voor iedere inwoner van het Gooi. Het[…]

Read more

Historie van ‘Stad en Lande’

Recensie van het boek “Erfgooiers” in de Gooi- en Eemlander

Read more

Stichting Stad en Lande van Gooiland

De Stichting Stad en Lande van Gooiland is eigenaresse van het unieke archief van de Erfgooiers. Door verschillende activiteiten, zoals de ‘week-van-de-erfgooier’, tracht het bestuur de geschiedenis van de Erfgooiers levend te houden.