4-11 oktober 2019

In de Week-van-de-erfgooier (jaarlijks tweede week van oktober) besteden diverse organisaties in het Gooi aandacht aan de erfgooiers. In een variëteit aan activiteiten en evenementen komt de geschiedenis naar voren van de voormalige Gooise boeren die lange tijd gebruiksrechten genoten op de gemeenschappelijke gronden in het Gooi.

Programma 4-11 oktober 2019

Elk jaar vindt in de tweede week van oktober de week-van-de-erfgooier plaats. Stichting Stad en Lande van Gooiland wil daarmee de aandacht vestigen op de unieke geschiedenis van de Erfgooiers[…]

Read more

Stichting Stad en Lande van Gooiland

De Stichting Stad en Lande van Gooiland is eigenaresse van het unieke archief van de Erfgooiers. Door verschillende activiteiten, zoals de ‘week-van-de-erfgooier’, tracht het bestuur de geschiedenis van de Erfgooiers levend te houden.